مقالات

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی چیست؟

 

حسابداری دولتی شامل شناسایی، جمع آوری، طبقه بندی،تجزیه و تحلیل و ثبت تمامی فعالیت های مالی یک واحد دولتی و ارائه کامل آن در قالب گزارشات مالی جهت رسیدن به اهداف مشخص است به عبارت دیگر، این نوع حسابداری شامل کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی،

تلخیص، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های مالی سازمان های دولتی که با رعایت قوانین و مقررات مالی و اصول و موازین متداول که برای حسابداری دولتی می باشد انجام  خواهد شد.

پس با توجه به توضیحات بالا می توان گفت که حسابداری دولتی عبادتند از تمام عملیات و اصول و پرداخت منابع مالی دولت، نگه داری حساب های سازمان های دولتی و نیز تهیه گزارش های مالی مربوط به تمام یا هر یک از عملیات مذکور و یا نتایج آنها می باشد.

حسابداری دولتی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در واقع حسابداری دولتی روندی می باشد که به دنبال آن تفسیر، ضبط، تجزیه و تحلیل، جمع بندی،طبقه بندی و ارتباط اطلاعات مالی مربوط به دولت به صورت گسترده به همراه معاملات و فرایندهای اقتصادی مرتبط با آن نشان داده خواهد شد، علاوه بر آن شامل بدهی ها و دفع دارایی ها،نیز خواهد بود.

توجه نمائید که این نوع حسابداری در اصل روند تکمیل مشاغل مرتبط با امور مالی توسط دولت را به روشی واضح،قابل اعتماد، کارآمد و مناسب انجام خواهد داد نظیر تضمین پرداخت ها، تسویه بدهی ها،وصول مبالغ متعادل، فروش و خرید دارایی از جمله دیگران با همه این فرآیندها برای تمامی کنترل های مالی موجود می باشد.

ورود به بازار کار حسابداری
بیشتر بخوانید

حسابداری عملکرد مهمی در هر تجارت می باشد چرا که دانستن اینکه پول شما از کجا آمده و به کجا می رود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. البته بدون دانش حسابداری،امکان ندارد که بدانید چه چیزی نیاز به پرداخت دارد.

اصول حسابداری دولتی چیست؟

1- اصل لزوم رعایت حسابهای بودجه ای و دولتی
2- اصل استفاده از حسابهای مستقل
3- اصل تقدم قوانین و مقررات مالی هر کشور بر اصول پذیرفته شده حسابداری
4- اصل تامین اعتبار در ایجاد و تعهد
5- اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده.

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی 

تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی شامل موارد زیر می باشد:

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

حقایق اساسی درباره حسابداری دولتی:

با حسابداری دولتی، منابع یک کشور از نزدیک کنترل خواهند شد، این در صورتی است که اطمینان حاصل شود فعالیت های متنوعی برای بودجه

واضح و روشن نحوه توزیع منابع به برنامه های مختلف،در بودجه های مختلف قرار خواهد گرفت. حسابداری دولتی به طور میانگین توسط تمامی نهادهای دولتی اعم از شهرداری، فدرال، ایالت،تخصصی یا ایالتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.دولت ها نیازهای بسیار ویژه ای به سایر نهادهای غیردولتی خواهند داشت.

فاکتور رسمی
بیشتر بخوانید

به طور مثال، GASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری دولت) به شدت در تولید و به روز کردن چنین استانداردهای حسابداری مربوط به دولت

برای دولت های محلی و ایالتی دخیل هستند. تمامی نهادهای دیگر که به دولت نیز مربوط نخواهند شد در معرض FASB (هیئت مدیره استانداردهای حسابداری مالی) ،یک دفترچه راهنمای حسابداری دولت می باشند که استانداردهای حسابداری مورد نیاز خود را دنبال خواهند کرد.

3 حساب مستقل در حسابداری دولتی

بهتر است بدانید گه هر حساب مستقل یك واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن شده است، كه در آنها وجوه نقد و دیگر دارایی ها، بدهی ها، اندوخته ها، مازاد به طور كلی، منابع و مصارفی كه به منظور اجرای فعالیت ها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفكیك می شوند، ثبت خواهد شد.

سه نوع كلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی ب- وجوه سرمایه ای ج- وجوه امانی

حسابداری صنعتی چیست؟

آموزش حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *