مقالات

مالیات حقوق شغل دوم

مالیات حقوق شغل دوم

مالیات حقوق شغل دوم :

دریافت مالیات بر درامد یکی از راه های درامدی دولت،می باشد. مالیات ها بر دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می باشند که مالیات بر حقوق و مالیات درامد جزو دسته مالیات های مستقیم می باشند. اشخاصی که شاغل هستند موظف می باشند به پرداخت مالیات درامد.

  اما درباره اشخاصی که دارای چند شغل می باشند  ممکن است تا این سوال پیش آید که آیا  باید از همه ی مشاغل خود مالیات پرداخت نمایند؟

نحوه محاسبه مالیات حقوق شغل دوم چگونه است؟

اگر افراد حقیقی دارای بیش از یک شغل باشند، مطابق با لایجه اصلاح قاون مالیات های مستقیم، مالیات از مجموع درامد های آن ها کسر خواهد شد.

ظبق ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که ذکر گشته همه ی افراد حقیقی که جمع درامد آن ها چه از یک منبع و چه از چند منبع گوناگون و چه معاف از مالیات و چه غیر معاف از مالیات، مبلغی بیش تر از یک میلیارد ریال گردد، نسبت به کل درامدی که به دست خواهند آورد پس از کسر هزینه های مورد قبول، نظیر اخذ مالیات به بعضی که در ماده ۱۳۱ مقرر گشته اند.

( پک آموزش حسابداری )

معافیت مالیاتی اشخاص دارای چند شغل چگونه است؟

معافیت مالیاتی اشخاص دارای چند شغل چگونه است؟

قبل از این که اصلاح قانون مالیات های مستقیم اتفاق افتد، مالیات بر درامد حقوق در کارکنان شامل قانون پرداخت کارکنان دولت بعد از کسر معافیت های مقرر در این قانون، نرخ ده درصد می باشد و در اشخاص دیگری که حقوق  دریافت می کردند یعنی کارمندان شرکت های خصوصی، بعد از کسر معافیت های تعئین شده در قانون تا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال به اندازه ده درصد و به ازای مبالغ بیش تر مالیات تصاعدی تا اندازه ۳۵ درصد تعلق گرفته می شد که تا حدی غیر منصفانه می باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست
بیشتر بخوانید

به همین دلیل طبق اصلاح جدیدی که در قانون مالیات های مستقیم اتفاق افتاد معافیت های مالیاتی برای کارمندان شرکت های خصوصی و دولتی یکسان در نظر گرفته گشت که به معنی حقوق همه ی کارمندان مازاد بر معافیت پایه تا هفت برابر آن مالیات ده درصد و مازاد آن شامل نمی باشد درصد مالیات خواهد بود.

مطابق با ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم که در گذشته وجود داشت می توان به موارد زیر اشاره نمائیم:

نرخ مالیات بر درامد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند:

  1. تا میزان پانصد میلیون ریال درامد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد
  2. نسبت به مازاد پانصد میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درامد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۰ درصد
  3. نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درامد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۲۵ درصد

تبصره: به ازای هر ده درصد افزایش درامد ابزاری شامل مالیات افراد موضوع این ماده نسبت به درامد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آن ها یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کم خوهد شد.

شرط برخوردار شدن از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال پیش و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام گشته از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد.

مطابق با قوانین گذشته که قبل از اصلاح قانون مالیات های مستقیم اعمال می گشت اشخاص دارای چند شغل  قادر بودند تا از همه ی معافیت های مالیاتی مربوط به مشاغل گوناگون خود استفاده نمایند اما تبصره جدیدی در لایحه جدید به این قانون ها اضافه گردید که باعث می گردد تا افراد حقیقی که دارای چند شغل می باشند، بتوانندقادر باشند تا فقط از یک معافیت مالیاتی به نرخ هایی که در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ذکر گشته استفاده نمایند.

دوایر و شعب
بیشتر بخوانید

متنی که در ادامه آمده است و تبصره آن در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۹۴ جایگزین متن ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم گشت که قبلا درباره آن توضیحاتی داده شده است..

نرخ مالیات بر درامد افراد حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه است به شرح زیر خواهد بود:

  • تا میزان سیصد میلیون ریال درامد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ درصد
  • تا میزان یک میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سیصد میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد
  • تا میزان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال درامد مشمول سالانه نسبت به مازاد سیصد ریال به نرخ ۲۵ دصد
  • تا میزان ده میلیارد ریال درامد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دو میلیارد و پانصد میلیون ریال نرخ ۳۰ درصد
  • نسبت به مازاد ده میلیارد ریال درامد مشمول سالیانه به نرخ ۳۵ درصد.

سخن آخر :

مطابق با قوانینی که گفته شد، اشخاص دارای دو یا چند شغل قادر خواهند بود تا از همه ی معافیت های شغلی مرتبط با مشاغل خود به صورت جداگانه استفاده کنند اگرچه طبق قانون جدیدی که در این باره وضع گشته، اشخاص دارای چند شغل قادر هستند تا فقط از معافیت یکی از مشاغل خود استفاده کنند. ( آموزش حسابداری )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *