مقالات

اصل تطابق هزینه با درآمد

اصل تطابق هزینه با درآمد

اصل تطابق هزینه با درآمد چیست؟

یکی از اصول حسابداری تعهدی، اصل تطابق هزینه با درآمد است که به صورت خلاصه به آن اصل تطابق نیز گفته می شود. براساس اصل مذکور بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت، هزینه‌ها باید در دوره وقوع آن‌ها ثبت گردند.

در این مقاله نسبت به ارائه توضیحاتی در خصوص اصول حسابداری، اصل بهای تمام شده، اصل تطابق هزینه با درآمد و… اطلاعاتی در اختیارتان قرار خواهیم داد.

اصل تطابق هزینه با درآمد و اصول حسابداری چیست؟

قواعد و راهنمایی‌های حاکم بر اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج رویداد‌های مالی یک واحد اقتصادی را اصول حسابداری می نامند. نحوه اندازه گیری، تعیین خواهد شد و چگونگی وضعیت مالی یک موسسه را اصول حسابداری تعیین و مشخص می‌نماید.

به طور کلی چارچوب اولیه حسابداری توسط مفروضات حسابداری شکل خواهد گرفت و بعد از آن به وسیله اصول حسابداری عملی خواهد گشت.

اصل تطابق هزینه با درآمد و اصل بهای تمام شده چیست؟

یکی از اصل‌های حسابداری، اصل بهای تمام شده یا اصل بهای تمام شده تاریخی است . طبق اصل مذکور تمامی رویدادهای مالی با توجه به بها تمام شده (ارزش نقدی) آن‌ها در تاریخ وقوع، ثبت و در صورت‌های مالی نمایش داده خواهد شد.

به عبارتی اصل بهای تمام شده تاریخی یعنی انعکاس دارایی‌ها به میزان بهای تمام شده تاریخی آن‌ها در ترازنامه پایان سال خواهد بود.

اصل تطابق هزینه با درآمد و اصل تحقق درآمد چیست؟

یکی از اصول حسابداری و یکی از ارکان اصلی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی اصل تحقق درآمد است.

انواع استانداردهای حسابداری
بیشتر بخوانید

طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در حسابداری تعهدی، درآمد هنگامی شناسایی خواهد شد که مزایا و خطرات مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل خواهد گشت و یا زمانی که ارائه خدمات توسط ارائه کننده خدمات به پایان خواهد رسید.

طبق اصل تطابق هزینه با درآمد واحد تجاری بایستی درآمدها و هزینه‌های مرتبط با یک رویداد مالی را به صورت همزمان شناسایی کند، چرا که سود یا زیان یک رویداد مالی باید در همان دوره وقوع مشخص گردد.

در اصل تحقق درآمد تنها زمان تحویل کالا یا ارائه خدمات مهم است و زمان دریافت وجه نقد مهم نمی باشد. سه شرطی که در ادامه خواهید دید طبق اصل درآمد باید برای ثبت درآمد محقق شود:

      • عملیات مربوط به تحصیل درآمد تکمیل گردد
      • مبلغ درآمد به صورت معقول و مطمئن قابل اندازه گیری شود.
      • قابلیت وصول آن به صورت معقول، مطمئن گردید.

اصل تطابق هزینه با درآمد و اصل افشای حقایق

اصل تطابق هزینه با درآمد و اصل افشای حقایق

براساس این اصل باید رویدادهای مالی مهم واحد اقتصادی نظیر میزان درآمد و هزینه به صورت صریح افشا خواهد گشت.

طبق اطلاعات ذکر شده باید در دسترس همه ی اشخاص حقیقی و حقوقی که در خصوص مسائل واحد اقتصادی تصمیم گیرنده خواهند بود، قرار خواهد گرفت.

برای مطالعه بیشتر: محاسبه مالیات بر درآمد پزشکان

درباره اصل تطابق هزینه ها با درآمدها بدانید!

جهت تسهیل درآمد، واحدهای اقتصادی متحمل هزینه‌هایی خواهد شد. موفقیت این واحدها با در نظر گرفتن مازاد درآمدها و هزینه‌ها در قالب گردد اندازه‌گیری می شود. به همین خاطر شناسایی هزینه به شناسایی درآمد بستگی دارد .به همین خاطر حسابداران برای شناخت هزینه‌ها از اصل تطابق هزینه با درآمد پیروی خواهند کرد.

مهارت های مورد نیاز حسابدار چیست؟
بیشتر بخوانید

اصل تطابق چیست؟ اصل تطابق هزینه با درآمد یکی از اصول حسابداری تعهدی می باشد که طبق این اصل هزینه‌ها باید بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره وقوع آن‌ها، ثبت خواهند شد.

اگر نیاز به اطلاعات در زمینه آموزش حسابداری ویژه بازار کار را دارید بر روی لینک آن کلیک نمائید.

منظور از اصل تطابق چیست؟

در یک واحد اقتصادی مخارج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد  گرفت تا ارتباط بین اقلام مخارج و درآمد مشخص می شود. در حالی که میان اقلام مخارج و درآمد رابطه‌ای حاصل می شود، مخارج مذکور به عنوان هزینه تلقی و در برابر درآمدهای همان دوره مربوط به واحد اقتصادی قرار خواهد  گرفت. به طور کلی این اصل بر شناخت و اندازه‌گیری می گردد در حسابداری تمرکز خواهد داشت.

تعریف اصل تطابق در حسابداری

در پاسخ به اینکه اصل تطابق در حسابداری چیست؟ باید بدانید که این اصل یکی از اصول حسابداری تعهدی است. مغایر با حسابداری نقدی که در آن هزینه در زمان پرداخت ثبت خواهد شد، براساس اصل تطابق هزینه با درآمد باید هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت در دوره‌ای که به وقوع پیوسته، ثبت شود.

براساس اصل تطابق هزینه‌های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر خواهد شد و در نتیجه محاسبه می گردد یک دوره مالی به صورت منطقی‌تر صورت خواهد گرفت. به طور مثال پیش پرداخت اجاره، تحت عنوان دارایی ثبت خواهد شد و سپس در زمان تحقق هزینه (سپری شدن زمان اجاره) به حساب هزینه منظور خواهد گشت.

برای مطالعه بیشتر : اظهار نامه مالیاتی چیست ؟

اعزام حسابدار پاره وقت و تمام وقت
بیشتر بخوانید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *