مقالات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات

برگ تشخیص مالیات
برگ تشخیص مالیات یا همان برگ ارزیابی عمومی مالیاتی که به نام نامه برگ ارزیابی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی انفرادی هم شناخته می گردد، نتیجه بررسی، رسیدگی و تصمیم نهایی اداره امور مالیاتی درباره مودی را مشخص خواهد کرد. برگ تشخیص مالیاتی برای هر نوع از مالیات نظیر مالیات حقوق، مالیات عملکرد و غیره به شکل جداگانه در نرم افزار حسابداری محاسبه و صادر خواهد شد.

اگر اداره مالیاتی در طول زمانی که در دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذکر گشته اقدام به رسیدگی مدارک و صدور برگ تشخیص مالیاتی ننماید، اظهارنامه مالیاتی مودی قطعی می باشد

انواع برگ تشخیص مالیات چیست ؟

برگ تشخیص مالیات دارای چند نوع مختلف است، که در ادامه به معرفی هریک از این نوع های مختلف آن خواهیم پرداخت.

زمانی که پرداخت کنندگان مالیات حقوق، در زمان تعیین شده اقدام به پرداخت مالیات حقوق مورد نیاز نفرمایند و یا مبلغ مالیات حقوق را کمتر از وجه مورد نیاز پرداخت نفرماید، اداره امور مالیاتی ذی صلاح، برای پرداخت کننده مالیات برگ تشخیص مالیاتی صادر کرده و مبلغ مالیات متعلقه به همراه جریمه آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 مطالبه می نمایند. در بیشتر مواقع حقوق پرسونل در نرم افزار حسابداری تولیدی به صورت پیش‌فرض حداقل دستمزد در نظر گرفته گشته است.

نکته: برای اشخاصی هم که مقیم خارج هستند و در کشور ایران دارای شعبه یا نمایندگی نیستند به همین ترتیب برگ تشخیص مالیات صادر خواهد شد.

برگ تشخیص مالیات تکلیفی چیست ؟

برگ تشخیص مالیات تکلیفی چیست ؟

اگر که مالیات دهنده به مبلغ و میزان مالیاتی که برای شخص درنظر گرفته شده اعتراض داشته باشد، باید تا مدت زمان حداکثر 30 روز اعتراض خودرا به صورت کتبی به سازمان مورد نظر اعلام کند. اگر که مودی تا مدت زمان 30 روز بعد از صدور برگ تشخیص مالیات به آن اعتراض نکند برگ تشخیص مالیات قطعی می گردد.

صورت جریان وجوه نقد چیست؟
بیشتر بخوانید

برگ تشخیص مالیات عملکرد چیست ؟

ممیزان مالیاتی درآمد ابرازی مودی در اظهارنامه و صورت معاملات فصلی را برسی کرده و درصورت وجود مغایرت بین مبالغ های گفته شده در آن ها، مودی را جریمه و مبلغ جریمه را در برگ تشخیص مالیات ذکر می کند.

تفاوت بین برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات بر درآمد چه می باشد ؟

زمانی که مودی قادر باشد تا مالیات خودرا پرداخت کند برای او برگ تشخیص مالیات صادر می گردد. اکنون اگر مودی به مالیات ذکر گشته در برگ تشخیص مالیاتی اعتراض داشته باشد، باید حداکثر تا مدت زمان 30 روز بعد از ابلاغ به آن اعتراض کند.

اگر که مودی تا مدت زمان مشخص گشته به برگ تشخیص مالیات خود اعتراض نفرماید، واحد خدمات مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات می کند. ممکن است که برگ قطعی مالیات بدون بدهی و یا دارای مانده بدهی از گذشته باشد. اگر که مودی در زمان مشخص گشته اقدام به پرداخت مالیات خود کند، از 40% بخشودگی جرائم مالیاتی برخوردار خواهد شد. اما اگر مودی در زمان تعیین شده مبلغ مالیات خود را پرداخت نفرماید، دایره وصول اجرا توسط ابزار های قانونی اقدام به وصول مالیات خواهد کرد.

تفاوت برگ تشخیص و برگ مطالبه  چه می باشد ؟

برگ تشخیص مالیاتی همان برگ مطالعه است. اداره مالیات قادر است تا در صورت بدست آوردن شواهد جدید تا مدت 5 سال بعد از سررسید مالیاتی بررسی های مورد نیاز در زمینه منابع مالیاتی مودی را انجام بدهد و اگر مشخص گردد که مودی در دوره زمان مورد نظر درامد خود را کتمان کرده است، با صدور برگ متمم مالیاتی مالیات و همچنین جریمه مربوطه را با توجه به مدارک جدید مطالبه کند.

آموزش نرم افزار دارایی ثابت قرداد
بیشتر بخوانید
مراحل صدور برگ تشخیص مالیات چگونه است ؟

در شرایط عادی زمانی که مودی اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کند، ممیزان اداره مالیات باید حداکثر تامدت زمان 1 سال برگ تشخیص مالیاتب را بررسی کنند.

در طی تاریخ مذکور ممیز مالیاتی با بررسی اظهانامه و مستندات ارائه گشته ، برگ تشخیص مالیاتی را صادر می کند. ممیز حداکثر تا مدت یک ماه بعد از انجام بررسی ها، باید برگ تشخیص مالیاتی را به مودی ابلاغ نماید.

برگ تشخیص مالیاتی که صادر گشته موقتی است و بعد از گذشت 30 روز اگر که مودی اعتراضی نداشته باشد، برگ تشخیص مالیاتی قطعی می گردد.

برای مطالعه بیشتر : نرخ صفر مالیاتی چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *