مقالات

بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی همراه نمودار

درباره بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی بهتر است بدانید، اطلاعات مالی و اطلاعات حسابداری دارای خصوصیات کیفی‌ای می باشند که استفاده کنندگان برون سازمانی و گزارشگران مالی باید از آن آگاه بوده؛ در حال حاضر همه ی سازمان‌ها، موسسات عالی رتبه و شرکت‌هایی که سهامداران برون سازمانی دارند، برای اتخاذ تصمیمات مالی و منفعت شرکت نیازمند ارائه‌ی صورت‌های مالی هستند که تهیه‌ی دقیق آن به خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مربوط می باشد.

ما در این مقاله تصمیم داریم تا درباره خصوصیات کیفی اطلاعات مالی حسابداری را همراه با نحوه به دست آوردن خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری، با مثال‌‎های جامع و کامل و همچنین تاثیر نرم افزار حسابداری مناسب در آن  را برای کسب اطلاعات بیشتر شما عزیزان شرح بدهیم.

تعریف بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

فرآیند حسابداری مالی دارای یک محصول نهایی می باشد که اطلاعات مالی را در اختیار استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی خواهد گذاشت که هدف حسابدار از ارائه گزاش‌های مالی، دستیابی به استانداردهای موجود حسابداری است و نحوه عمل شرکت را در حین تهیه آن مورد بررسی قرار خواهد داد.

بخش اصلی گزارش‌های مالی، صورت‌های مالی است که مقاله این هدف را برعهده خواهد داشت.

صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش جریان وجود نقد و… می باشد، که به منظور مقاصد عمومی و به صورت سالانه تهیه و ارائه می گردد.

 بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و عناصر آن

 بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی و عناصر آن

هر صورت مالی دارای عناصری می باشد که در حسابداری با عنوان عناصر صورت مالی شناخته شده‌اند. طبق اعلام استانداردهای حسابداری، عناصر صورت‌های مالی عبارت خواهند بود از:

 • دارایی‌ها
 • بدهی‌ها
 • حقوق صاحبان سهام (حداقل دستمزد وزارت کار چقدر است؟)
 • درآمدها
 • هزینه‌ها
 • سود و زیان
 • توزیع به مالکان و سرمایه گذاری توسط مالکان
 • و غیره
بهتر است بدانید که حسابداران پیش از بستن حساب و تهیه صورت های مالی نیاز به فرم پیش نویس کاربرگ حسابداری خواهند داشت.

کیفیت “اهمیت”

کیفیت یک اهمیت آستانه‌ای می باشد و برای اطلاعات مالی، نقطه انقطاع در نظر گرفته خواهد شد که به همین دلیل باید پیش از دیگر خصوصیات کیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ و امکان دارد تا در این میان با اطلاعاتی مواجه شوند که چندان با اهمیت نباشد؛ بنابراین در این صورت نیازی به بررسی بیشتر آن اطلاعات نمی باشد.

مدل سازی مالی چیست
بیشتر بخوانید

چه چیزی اطلاعات مالی را مفید خواهد ساخت؟

مواردی وجود خواهد داشت که خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را مفید می‌سازد و باعث بی‌نقض بودن صورت‌های مالی می گردد که عبارت خواهند بود از:

الف) قابل فهم بودن اطلاعات به این معنا، اطلاعات مالی به گونه‌ای نوشته شوند که برای همه ی استفاده کنندگان قابل درک باشند و هیچ‌گونه ابهامی نداشته باشند.

ب) قابل مقایسه بودن

برای بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی  چه اطلاعاتی قابل اتکا می باشد؟

یکی دیگر از خصوصیات کیفی، قابل اتکا بودن اطلاعات می باشد. قابل اتکا بودن باعث اثربخشی و سودمندی تصمیمات خواهد شد. همچنین در این مدت اخیر با مطرح شدن اهمیت موضوع باز هم بسیار محدود، به قابلیت اتکا پرداخته‌اند که همین تعداد محدود در تهیه و ارائه صورت‌های مالی استفاده خواهند شد.

قابلیت مقایسه مبتنی بر چه مفاهیمی است

در خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، یکی از ویژگی‌های آن را قابلیت مقایسه بیان کردیم و قابلیت مقایسه مبتنی بر یکنواختی ثبات رویه و همسانی رویه‌ها انجام می گردد.

در تهیه‌ی صورت مالی مدنظر، اطلاعات حسابداری باید به نحوی اعمال گردد که واحد یا سازمان موردنظر در راس مقایسه قرار گیرد و استفاده کنندگان برون سازمانی بتوانند اطلاعات شریک را مقایسه نمایند.

بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی  و هدف گزارشگری مالی

تهیه و ارائه‌ی صورت مالی و گزارشگری آن اصولا دارای هدف می باشد و در بعضی از مواقع به منظور اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع توسط استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی ارائه می‌گردد و نکته‌ای که در هدف گزارشگری مالی حائز اهمیت می باشد، این مسئله است که باید در صورت‌های مالی اطلاعات دقیق و منصفانه‌ای ارائه شود تا مشکلات سازمان را بهبود بخشد.

خصوصيات كيفي اطلاعات مالي

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی به دو دسته تقسیم خواهد شد. که هر کدام شامل موارد جزئی تر می باشند.

ویژگی های مرتبط با اطلاعات مالی

 • ارزش تاییدکنندگی و پیش بینی کنندگی
 • انتخاب خاصه
 • قابل اتکا بودن

خصوصیات مرتبط با ارائه اطلاعات مالی

 • قابل مقایسه بودن
 • ثبات رویه
 • افشا مناسب
 • قابل فهم بودن
حساب های مشکوک الوصول چیست؟
بیشتر بخوانید

برای مطالعه بیشتر: سال مالی چیست؟

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی چیست؟

سازمان‌ها موقع بحران در بعضی مواقع تصمیم می‌گیرند در روند ادامه حیات تجاری خود از استفاده کنندگان برون سازمان استفاده نمایند و استفاده کنندگان برون سازمانی برای اتخاذ تصمیم نیاز به صورت های مالی دارند که تهیه آن نیازمند خصوصیات کیفی سازمان می باشند

در این شرایط حسابدار باید با خصوصیات کیفی اطلاعات مالی آشنا باشد تا بتواند آن‌ها را در تهیه و ارائه اسناد بکار ببرد. این خصوصیات در دو دسته مهم طبقه بندی خواهد شد که عبارت می باشند از:

 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات
 • خصوصیات کیفی ارائه اطلاعات
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نام ببرید

خصوصیات کیفی اطلاعات مالی یکی مرتبط با ارائه اطلاعات و دیگری مرتبط با محتوای اطلاعات می باشند که در این بخش آن ها را نام  خواهیم برد.

خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات شامل:

 • قابل فهم بودن
 • قابل مقایسه بودن

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات شامل:

  • قابل اتکا بودن
  • مربوط بودن
رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

در حسابداری خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، باید رابطه بین خصوصیات کیفی در اطلاعات مالی را نیز مورد بررسی قرار خوهیم داد. این اطلاعات، اطلاعات مهمی می باشند که در تصمیم گیری استفاده کنندگان برون سازمانی تاثیر گذار هستند و در بعضی از مواقع شرایط را بهبود خواهند داد. در واقع اگر بعضی مواقع در مبحث رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، سهوا اطلاعات حذف یا بطور اشتباه نوشته شوند، بر اساس ماهیت قلم و شرایط موجود مورد بررسی و حذف قرار خواهند گرفت.

بررسی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

در این قسمت از مقاله به بررسی دو دسته از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری خواهیم پرداخت

عناصر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

عناصر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی دارای چندین مورد می باشد که پیش از این هم به آن‌ها اشاره کرده‌ایم و به آسانی قابل فهم و درک می باشد. عناصر خصوصیات کیفی در تهیه و ارائه صورت مالی باید رعایت گردد تا حسابدار قادر باشد اطلاعات دقیق و واضحی ارائه دهد.

عناصر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی عبارت خواهند بود از:

 1. قابل فهم بودن و قابل مقایسه بودن
 2. قابل اتکا بودن و مربوط بودن.
مهارت های مورد نیاز حسابدار چیست؟
بیشتر بخوانید

اگر نیاز به اطلاعات در زمینه آموزش حسابداری ویژه بازار کار را دارید بر روی لینک آن کلیک نمائید

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات چیست؟

قابل اتکا بودن: به اطلاعاتی می‌توانیم این خصوصیت را نسبت دهیم که دارای ویژگی‌های زیر باشند:

 • کامل بودن
 • احتیاط
 • بی‌طرفی
 • بیان صادقانه
 • رجحان محتوا بر شکل

مربوط بودن: به اطلاعاتی گفته می‌شود که در تصمیم گیری سهامداران برون سازمانی نسبت به رویدادهای سازمان تاثیر گذار خواهدد بود.

درباره خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه‌ی اطلاعات چه می دانید؟

قابل فهم بودن: اطلاعات صورت مالی باید قابل فهم است.و قابل فهم بودن اطلاعات یعنی اقلام به صورت درست ادغام و طبقه بندی گردند و توان استفاده کنندگان از صورت مالی در آگاهی باید در حد و اندازه معقولی نسبت به فعالیت‌های تجاری و حسابداری باشد.

قابل مقایسه بودن: صورت مالی یک شرکت باید با صورت مالی سال‌های قبل و واحدهای مشابه قابل مقایسه است و برای تحقق این امر رعایت ثبات رویه در روش‌های حسابداری و افشای مناسب رویه و ارقام مقایسه موردنیاز می باشد. برای داشتن یک صورت مالی دقیق می‌توانید از نرم افزار حسابداری شرکتی فرداد استفاده نمائید.

تضاد بین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چیست؟

در نقطه مقابل خصوصیات کیفی اطلاعات مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری وجود خواهد داشت. و این اطلاعات زمانی برای سازمان سودمند می باشد که همچون اطلاعات مالی بتواند در تصمیم گیری به استفاده کنندگان کمک نماید و از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری برخوردار شوند.

باید در نظر داشته باشید که داشتن تمامی خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در یکجا و بکارگیری همگی آن‌ها کاری دشوار و غیرممکن می باشد و باعث تضاد بین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری خواهد شد.

برای رفع تضاد بین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری باید گاهی در گزارشگری مالی به خصوصیاتی ارجحیت داده شود و گاهی هم به نفع دیگر ویژگی‌ها و رفع تضاد حذف خواهد شد.

برای اطلاع از پکیج های اموزش حسابداری استاد حامد ناصری که با به روزترین متدهای آموزشی تهیه شده می توانید بر روی لینک آن کلیک نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *