مقالات

حساب سود و زیان انباشته چیست؟

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ کاربرد و ثبت حسابداری آن

برای توضیح اینکه حساب سود و زیان انباشته چیست؟ بهتر است بدانید به خاطر اهمیت بالای اقتصاد در جهان، آشنايي با انواع حساب و چگونگي مديريت برخورد با آن ها براي پيشرفت دستگاه هاي توليدي، استارتاپ ها و حتي شركت هاي كوچك جز ملزومات محسوب خواه شد.

حساب ها انواع گوناگونی دارند كه براي بررسي فعاليت اقتصادي يك واحد در طول يك سال يا سال هاي قبل از حسابي به نام حساب سود و زیان انباشته استفاده مي گردد

در اين مقاله تصمیم داريم به شرح موضوعاتی نظیر: حساب سود و زیان انباشته چيست؟  تعريف حساب سود و زیان انباشته، هدف از ثبت حساب سود و زیان انباشته، جايگاه حساب سود و زیان انباشته در صورت های مالی، حساب سود و زیان انباشته در ترازنامه، نحوه ثبت حساب گردد و زیان انباشته و… خواهیم پرداخت.

درباره حساب سود و زیان انباشته بیشتر بدانید!

حساب سود و زیان انباشته يا سود و زیان سالانه، يک نوع حساب دائمی می باشد که باقی مانده ی آن به سال بعد انتقال خواهد یافت و در همه ی شرکت ها از جمله سهامی و غيرسهامی با این حساب به يک صورت برخورد مي گردد. حساب سود و زیان انباشته دارای ماهيت خنثی می باشد، به همین خاطر در طول يا پايان دوره می تواند بدهکار و يا بستانکار شود، البته همه ی اين ها بستگی به اتفاقات رخ داده در طول دوره و سال مالی خواهد داشت.

مانده حساب سود و زیان انباشته هم هر سال بر روی هم انباشته می گردد و به هيچ حسابی انتقال داده نخواهد شد. سود و زیان انباشته راهی برای پیوند ميان صورت درآمدها و ترازنامه می باشد، چراکه اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در بيلان بيان خواهد شد. حساب سود و زیان انباشته، حسابی بسیار گسترده می باشد به همین خاطر بحث و بررسی دقیق بسیاری روی آن صورت خواهد گرفت.

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ و مفاهیم آن چیست؟!

اثر سود و زیان انباشته در حساب سود و زیان انباشته به اين صورت می باشد كه زمانی که يک واحد توليدي يا شركت، درآمد بیش از حد انتظار طی یک سال بدست خواهد آورد، ممکن است سهامداران بلند مدت، بخشی از درآمد منظم را به صورت سود سهام در آن واحد دريافت نمایند. گروه دیگری از سهامداران نيز که به دنبال سود کوتاه مدت می باشند ترجيح خواهند داد تا سهام را بلافاصله دريافت نمایند؛ البته بعضی از معامله گران، سود سهام خود را در شرکت به اميد استفاده از آن براي دريافت سود بیشتر حفظ خواهند کرد.

تفاوت اظهارنامه مالیات بر عملکرد با اظهارنامه مالیات بر درآمد
بیشتر بخوانید

حساب سود و زیان انباشته شامل اجزای گوناگونی می باشد شامل موارد زير خواهد بود:

  • سود (زیان) خالص سال مالی
  • سود (زیان) انباشته ابتدای سال
  • تعديلات سنواتی
  • انتقال درآمد تحقق‌يافته از حساب مازاد تجديد ارزيابی
  • سود قابل تقسيم
  • سود سهام پيشنهادی، انتقال به اندوخته قانونی، انتقال به اندوخته طرح و توسعه

برای مطالعه بیشتر: بررسی خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ و هدف آن چیست؟

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ و هدف آن چیست؟

اصلی ترين معادله ی حسابداری شامل دو بخش است سمت راست دارايی ها و سمت چپ بدهی و سرمايه؛ همانطور که گفته شد، حساب سود و زیان انباشته يا سالانه، حسابی دائمی با ماهيت بستانکار می باشد که در آن مانده به هيچ حسابی منتقل نخواهد شد و به سال بعد انتقال خواهد یافت. زیرا ماهيت اين حساب بستانکاری می باشد چرا که به بخش دوم معادله ی حسابداری يعنی حساب های پرداختنی، تسهيلات، سرمايه و درآمد و فروش مربوط خواهد شد

در مورد اين حساب بايد بدانيم که اين حساب يک نوع متغير وابسته است، شاید اين سوال پيش بيايد حساب سود و زیان انباشته چگونه قادر می باشد تا يک متغير وابسته باشد؟  چرا که  وابسته به رخداد های مالی ايجاد شده در طول سال، می تواند هم در طول دوره و يا در پايان دوره بدهکار و يا بستانکار باشد. اما چطور؟ به عنوان مثال اگر شرکتی ماليات مربوط به سال های قبل خود را طی سال جاری پرداخت نماید، اين پرداخت ها در حساب سود و زیان انباشته بدهکار محسوب خواهند شد. چرا بايد چنين حسابی ثبت گردد؟چرا که همانطور که گفته شد این حساب، حسابی بسیار گسترده می باشد و نیاز به بررسی دقیق خواهد داشت

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ و جايگاه آن

صورت های مالی، بايد تغييرات حقوق صاحبان سهام را برای ما شفاف سازی نمایند کهقسمتی از اين تغييرات در گردش حساب سود و زیان انباشته مشاهده خواهد شد، که زير گروه سود و زیان دوره خواهد بود. ديگرتغييرات شامل مواردی نظیر گردش حساب اندوخته قانونی، حساب اندوخته اختياری و سود انباشته (Retained Earnings) و حساب های مربوط به اقلامی که طبق استانداردهای حسابداری به‌طور مستقيم به حقوق صاحبان سهام افزوده گشته اند؛ خواهد شد. تغييراتی که در اثر افزايش يا کاهش سرمايه به وجود خواهند آمد نيز، بايد در يادداشت های مربوط شفاف سازی گردند.

حساب های مشکوک الوصول چیست؟
بیشتر بخوانید

اگر نیاز به اطلاعات در زمینه آموزش حسابداری ویژه بازار کار را دارید بر روی لینک آن کلیک نمائید

حساب سود و زیان انباشته در ترازنامه چیست؟

برای مشخص شدن جایگاه حساب سود و زیان انباشته در ترازنامه، باید بدانید که سود انباشته (Retained Earnings) يعنی اينکه شرکت‌ ها قسمتی از سود خالص خود در پايان سال مالی را به عنوان سود نقدی به صاحبان سهام پرداخت می نمایند و قسمت ديگر را به عنوان سود انباشته در شرکت نگه خواهد داشت؛ البته سود انباشته در ترازنامه يعنی اين که در هر سال مالی، حسابداری شرکت در بخش مشارکت سهامداران به ثبت خواهد رسید.

برای محاسبه سود انباشته در ترازنامه، سود انباشته آغازين به خالص سود و زیان اضافه می گردد و بعد از آن سود سهام از آن کاسته خواهد شد، همانگونه که گفته شد هدف از سود انباشته، ایجاد پیوند کاربردی بين صورت درآمدها و ترازنامه می باشد. که فرمول سود انباشته به صورت زير است :

Retained Earning = سود انباشته دوره آغازين + خالص درآمد يا زیان – سود سهام نقدی – سود سهام

حساب سود و زیان انباشته چیست؟ و نحوه ثبت آن!

ماهيت حساب سود و زیان خنثی است يعنی به طور قطع نمی توان گفت بدهکار يا بستانکار مطلق می باشد. در طول دوره يا پايان دوره، بدهکار يا بستانکار خواهد شد. به طور مثال اگر هزينه ای مربوط به سال مالی قبل باشد، در سال مالی کنونی، حساب سود و زیان انباشته يا سنواتی بدهکار می گردد و بالعکس.

کل مانده حساب در انتهای دوره به جاری شرکا منتقل می گردد که متغير می باشد زیرا تغيير خالص درآمد ها با اين حساب ارتباط مستقيم خواهد داغشت و در پايان هر سال مالی در حقوق صاحبان سهام موثر می باشد. اگر تغييری در خالص درآمدها رخ دهد به طور مستقيم در اين حساب تاثيرگذار خواهد بود؛ به همین خاطر ثبت حساب سود و زیان انباشته لازم می باشد.

سود ویژه و سود ناویژه شرکتها چیست؟
بیشتر بخوانید

حساب خلاصه سود و زیان در پايان دوره مالی بهتر خواهد بود تا به حساب سود و زیان انباشته بسته شود تا به حساب سرمايه بسته شود، چرا؟ چرا که بدين ترتيب امکان گزارش گيری دقيق ميزان سود و زیان را در هر دوره مالی فراهم می نماید باتوجه به سود ده بودن يا زیان ده بودن شرکت، طی يک دوره ی مالی، ثبت آن متغير می باشد و به صورت زير خواهد بود:

شرکت زیان‌ده

ثبت بدهکاری در سند

رديف شرح بدهکار بستانکار
1 هزينه ها ***
2 سود و زیان سال جاری ***
3 درآمدها ***

ثبت انتقال مانده بدهکار سود و زیان جاری(زیان) به سود و زیان انباشته

ثبت مانده بدهکار سود و زیان

ردیف شرح بدهکار بستانکار
1 سود و زیان انباشته ***
2 سود و زیان سال جاری ***

شرکت سود ده

ثبت بستانکاری شرکت

رديف شرح بدهکار بستانکار
1 هزينه ها ***
2 درآمد ها ***
3 سود و زیان سال جاری ***

فرمول حساب سود و زیان انباشته چیست؟

در پايان هر سال مالی، سود و زیان انباشته به عنوان درآمد کلی سال قبل به درآمد سال کنونی افزوده و از کسر سود سهام پرداختی به سهامداران در ترازنامه منعکس خواهد شد. در سال مالی بعدی ميزان سود انباشته در سال پیش به عنوان سود زیان انباشته در ابتدای سال مالی جديد منظور خواهد گشت. البته اين نکته را نيز بايد در نظر بگیرید که سود و زیان انباشته هر دوره، نمی تواند مثبت باشد چرا که خالص زیان های دوره کنونی امکان دارد تا از ميزان سود انباشته ابتدای دوره بیشتر باشد.

سود انباشته = سود انباشته‌ی ابتدايی دوره + خالص سود و زیان – سود سهام نقدی – سود سهم

برای اطلاع از پکیج های اموزش حسابداری استاد حامد ناصری که با به روزترین متدهای آموزشی تهیه شده می توانید بر روی لینک آن کلیک نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *